ביצוע אתחול ארון מפתחות

לעתים נדרש לביצוע אתחול ארון המפתחות. פעולה זו מכבה את הארון ומאלצת אותו לתקשר מחדש עם המחשב המפעיל, ולבצע פעולות אתחול שונות. אתחול הארון אינו בהכרח יכול לפתור תקלה כלשהי שאתם נתקלים עמה.
שימו לב כי בעיות תקשורת בין הארון למחשב קורות לעתים קרובות בשל כבל תקשורת שאינו מחובר כראוי. בהזדמנות זו של אתחול הארון חובה לבדוק את כל החיבורים בין המחשב לארון.

אם בכל זאת בחרתם לאתחל את הארון ניתן לפעול ב2 הדרכים הבאות:
מכיוון שארונות מפתחות באים במבחר דגמים וגדלים, ייתכן כי תמונות העזר במדריך זה דומות רק באופן כללי לקיים אצלכם. מידע נוסף תוכלו להשיג מחוברת ההדרכה המקורית (של חברת Morse) המסופקת עם הארון.

אתחול ארון חם
1. אתחול זה אינו מאפס את מסד הנתונים השמור בארון, אלא אם יש תקלה בזכרון או בפעולת הארון.
נתקו את החשמל לארון


2. פתחו את דלתות הארון באמצעות המפתח המיוחד המסופק יחד עם הארון3. נתקו את סוללת הגיבוי ואת החשמל לארון
4. המתינו מספר שניות והחזירו את הארון לפעילות.


אתחול ארון קר
1. אתחול זה מאפס את מסד הנתונים השמור בארון. שימו לב כי במידה ויש לכם צורך בנתונים השמורים בארון (קבצי רישום כניסות וכד'), יש לבצע הורדה שלהם למקום שמור.
2. יש לנתק את החשמל לארון באמצעות ניתוק מקור המתח וסוללת הגיבוי (כפי שעשינו באתחול חם).

3. פתחו את דלתות הארון באמצעות המפתח המיוחד המסופק יחד עם הארון4. נתקו את סוללת הגיבוי של המערכת (סוללת הגיבוי מונעת אתחול המערכת בעת הפסקות חשמל) באמצעות ניתוק החיבור האדום.


5. נתקו את סוללת זכרון הRAM באמצעות הסרת הJUMPER המתאים6. כאשר המערכת מנותקת לחלוטין מכל מקור מתח, וסוללת גיבוי הRAM מנותקת, לחצו על כפתור איפוס הנתונים והמתינו מספר שניות.

הדלקה:
7. חברו את הJUMPER של סוללת הRAM.
8. חברו את החיבור האדום של סוללת הגיבוי.
9. סגרו את דלתות הארון.
10. חברו את הארון לחשמל.

הגדירו מחדש מפתחות ומשתמשים לארון, באמצעות שחזור הנתונים ששמרתם בגיבוי על המחשב.
אין תוצאות