ייבוא מודעות מלוח ישן


ייבא מלוח ישן
מסך כללי

בלשונית ייבוא מודעות תוכלו לראות רשימה של כל הלוחות הישנים המוגדרים לכם במערכת.
כדי לייבא מודעות מהלוח הישן, יש להתיחס לסוגיות הבאות:
  1. יש לסמן את תיבת הסימון של הלוחות שתרצו לייבא מהם (הנחנו שלא תרצו לייבא את כולם בהכרח).
  2. המודעות הישנות מהלוח המיובא ייכנסו ללוח חדש בעל שם זהה ללוח הישן. שימו לב שאין לכם לוח חדש עם אותו שם, כדי שלא תתבלבלו בהמשך. את שם הלוח החדש שייווצר (עם המודעות המיובאות) ניתן לשנות לפני הייבוא.
  3. ניתן לשייך את הלוח החדש שייוצר לנושא כבר בשלב זה, או לעשות זאת מאוחר יותר (תמיד ניתן להעביר לוחות מנושא לנושא).
  4. ניתן לשייך את הלוח החדש שייוצר לעיצוב לוח כבר בשלב זה, או לעשות זאת מאוחר יותר (תמיד ניתן להחליף עיצוב ללוח).
  5. ניתן לבחור לייבא רק חלק מהמודעות מהלוח הישן, באמצעות מילוי שדה התאריך. רק מודעות חדשות יותר מהתאריך שהוכנס ייובאו ללוח החדש.
  6. לאחר לחיצה על כפתור "ייבא" תוכלו לראות שנוספו לוחות חדשים לרשימת הלוחות שלכם (תזכורת), עם מודעות בתוכם (במידה והיו מודעות בלוח הישן).
  7. לאחר הייבוא תוכלו לערוך את המודעות הישנות (יכול להיות שבתהליך הייבוא חלק מאופן הצגת המידע השתבש, רצוי לבדוק זאת באופן ראשוני) בלוח החדש, לשנות את כותרת הלוח, לשייך לנושא וכד', כפי שניתן לעשות עם כל לוח חדש.

אין תוצאות