גישה קלה לפריט מרשימה באוגר

בשל מאפייני האוגר, לא ניתן בד"כ להקליד אות, וכך להגיע בקלות לרשומות המתחילות באות זו. התוספת החדשה מאפשרת זאת. מקלידים אות בחלק השמאלי של שדה הרשומות, והתוצאות מיד מופיעות בשדה.

אין תוצאות