האם שינוי שנעשה בדף יגרום להופעה מחודשת שלו ברשימת החידושים?

מכיוון שבד"כ ההחלטה נקבעת באופן נקודתי עבור כל דף ודף, בניהול תכונות הדף ניתן לקבוע האם שינויים הנעשים בו מעדכנים את תאריך הדף.
דף שהתאריך שלו התעדכן, יופיע בחידושים, גם אם למעשה הוא נוצר לפני זמן רב.
כדי ששינויים שנעשים בדף יגרמו לשינוי התאריך שלו, יש לסמן באיזור תחתית טופס העריכה, תחת "אופציות נוספות"> "שינוי תאריך".

אין תוצאות