אישור קבלת הזמנהאישור קבלת הזמנה
(הורד קובץ)

    
דיסק התקנה ותעוד

כבל העברת נתונים

2 מפתחות חרום לארון

דף הדרכה ראשונית

מחזיקי מפתחות בכמות שהוזמנה

בוצעה בדיקת תקינות לארון


מספר סלוטים

גרסת/סוג ארון

מספר סידורי
                           IP/
תאריך
שם הלקוח
שם המתקין
חתימת הלקוח

פרטי קשר של הלקוח:

אישור ביצוע עבודה

 

חלקים שהוחלפו

 

שעות עבודה

 

פירוט התקלה

בוצעה בדיקת תקינות לארון

 

 

הערות

 

מספר סלוטים

 

גרסת/סוג ארון

/IP                          

מספר סידורי

 

תאריך

 

שם הלקוח

 

שם המתקין

 

חתימת הלקוח

פרטי קשר של הלקוח:

ת.ד. 346, רח' השקד 15, שדרות, 87013 טל: 08-6624444 פקס: 08-6624430 effect@effect-systems.com