טיפים בתוכנת סדרן רכב

1. בעת כניסה מזוהה לסידור, מופיעה רשימת ההזמנות הקרובות שלכם מעל סידור היום. מעבר ליום אחר מעלים את רשימת ההזמנות הקרובות. כדי לחזור למצב בו ניתן לצפות ברשימת ההזמנות הקרובות, ניתן ללחוץ על לוגו הסדרן בפינה הימנית-עליונה. התצוגה חוזרת לתצוגת היום ורשימת ההזמנות הקרובות שלכם בתחתית הדף.

2. למה כאשר רוצים להאריך נסיעה קיימת, כדאי להאריך את ההזמנה, ולא להוסיף הזמנה נוספת הצמודה להזמנה הקיימת?
כי במידה ותחזירו את המפתח לפני תום הזמן שהוקצב לכם בהזמנה, משתמשים אחרים לא יוכלו להשתמש ברכב עד שההזמנה השנייה תסתיים (המערכת לא תדע שהחזרתם את המפתח גם עבור הזמנה השניה).
אין תוצאות