הגדרת מפתחות

מטרת הגדרת המפתחות היא לאפשר לארון לזהות באופן ייחודי כל צרור שיוצא או נכנס ממנו.
מבחינה טכנית, בעת ההגדרה הארון "קורא" את הקוד המוטבע על המחזיק המחובר לצרור, ומקצה למחזיק מספר סידורי עוקב ברשימות שלו. מנקודה זו ואילך, הארון מזהה את הצרור בתור המספר הסידורי שהוא נתן לו.


הגדרה של מפתח בארון
 1. מומלץ לחבר את הצרורות למחזיקים. במידה ויש חשיבות למספרים בהם הצרורות יזוהו, הקפידו לסדרם לפי הסדר. סדר ההגדרה בארון יקבע את המספר שהצרור יקבל.
 2. באמצעות ממשק הארון יש לבצע את הפעולות הבאות:
 3. Main menu
 4. Database
 5. Add
 6. Key
 7. כעת יש להכניס את המחזיק בכיוון הנכון לאחד מהמקומות הפנויים בארון. לא חשוב לאיזה מיקום.
 8. הארון ידווח לנו על גבי הצג את מספר הצרור שהוגדר. רצוי לבצע רישום למניעת בלבול, המתאר את הצרור והמספר שהוגדר לו.
 9. ניתן להמשיך ולהכניס מחזיקים נוספים (המתינו בין הכנסה להכנסה עד שהארון מדווח על זיהוי המחזיק). בסיום יש לסגור את דלת הארון.
הגדרת הצרור כך שיתאים לרכב מסויים בסידור
 1. לאחר שאתם יודעים מהו המספר לפיו הארון מזהה את הצרור החדש שהוספתם (בד"כ זה יהיה מספר בין 1 ל 60), יש להכנס בממשק ניהול סידור הרכב לניהול רכבים, ולהוסיף רכב חדש.
 2. אחת מתכונות הרכב החדש היא מספר המפתח בארון, הקלידו בשדה זה את מספר המפתח, כפי שהגדיר עבורכם הארון בעת הגדרת המחזיק החדש.
  ראו פרטים נוספים במדריך הגדרת כלי הרכב.
אין תוצאות