טעינת עיצוב ביוצר מהיר

ליוצר המהיר מגיעים דרך פעולת ההוספה של הניהול בקליק ברשימות מסמכים או דרך הפעולה של "צור וקשר" שקיימת בפריטים ומסמכים של בנה ביתך.

היוצר המהיר מאפשר בנייה מהירה של דפי מידע ומחייב בחירת תבנית. ליד בחירת התבנית נוספה אפשרות של החלפת תא:

 

התא שייבחר יוצג בתיבה החכמה והוא גם זה שתוכנו יוחלף בתוכן שיוזן ליוצר המהיר.

אין תוצאות