איך לעדכן פרטים אישיים דרך האפליקציה

עכשיו ניתן לשנות/לעדכן את הפרטים האישיים, להצטרף לקבוצות תפוצה ועוד, ישירות מהטלפון!
ראו סרטון הדרכה