פירוט "בעית מפתח" בסדרן

נוספו לסדרן הסברים על אי-המצאות מפתח:

 

הנהג שלפנינו ברכב מאחר בהחזרת המפתח
מסיבה כלשהי המפתח לא נמצא בארון, במקרה כזה על הנהג לפנות לסדרן
הרכב שאנו אמורים לקבל בנסיעה אך לא מאחר, כלומר שלא ניתן לקבל אותו לפני הזמן

אין תוצאות