פריסת קובץ דחוס (ZIP) בעת שליחתו לאתר

בחירת קובץ מסוג ZIP בעת שליחת קבצים לאתר, תציג את האפשרויות הבאות בהמשך לחלונית הכללית לשליחת הקובץ:

קובץ מכווץ
שמור שמות קבצים   שמור מבנה ספריות   הוסף מונה לכותרת  
שמור קובץ ללא שינוי
בהמשך לחלונית הגדרת הפריסה של קובץ הארכיון, ניתן להגדיר את התכונות של הקבצים הנפרסים הבאים:
אפשרויות התאמת קובץ תמונה בעת שליחתו לאתר.
אפשרויות התאמת קובץ וידאו (סרטון) בעת שליחתו לאתר.
אפשרויות התאמת קובץ שמע בעת שליחתו לאתר.*הערה: כיום המערכת שלנו מסוגלת לפרוס רק קבצים מסוג ZIP. קבצי RAR, TAR וקבצי ארכיון בפורמטים נוספים אינם ניתנים לפריסה ע"י המערכת.
אין תוצאות