מופעים ועיצובים

במערכת "מעוף" מספר כלים המאפשרים יצירה של דפים המתעדכנים באופן אוטומטי לפי הפעולות המתבצעות באתר.
כלים אלו יכולים ליצור דפים כגון:
  • "מסמכים חדשים באתר" (באמצעות "חידושים")
  • רשימת תקנונים (באמצעות "סורק ספריות")
  • רשימת ארועים (באמצעות "חידושים"+"יומן ארגוני")
  • אוסף תמונות (באמצעות "גלריית תמונות")
  • לוח מודעות
  • ספר טלפונים ("כל קשר")
  • ועוד ("אוגר", RSS, שאלות ותשובות, פורום...)
אופן ניהול הדפים האוטומטיים מתאפשר באמצעות "מופעים" ו"עיצובים".
אנו מפרידים בין תוכן הדף (המופע) לבין אופן הצגת התוכן, (העיצוב), כדי לאפשר ניהול קל ונכון יותר של דפים אלו באתר.

מופע
בד"כ המשמעות הקונספטואלית של מופע היא שניתן להציג את אותו מקור נתונים בצורות שונות. כל אופן תצוגה מוגדר על פי התכונות המנוהלות בעת הגדרת המופע (למשל הצגת חלק מפרטי הקשר בספר הטלפונים, או הצגת כותרות הדפים בצבעים שונים מהמופע האחר). כאשר אתם מציגים באתר את אחת הרשימות, תידרשו להגדיר בקישור איזה מופע אתם בוחרים, ולכל מופע יהיה קישור נפרד משלו (בד"כ ניתן להגיע לקישור הייחודי של כל מופע מתוך רשימת המופעים).

עיצוב
לא כל הכלים מוגדרים עם "עיצובים", רק כאשר הגדרות המופעים נהיות מורכבות, ביצענו רמת הפרדה נוספת של אופני התצוגה השונים של אותו מקור נתונים, באמצעות הגדרת "עיצובים". הגדרת עיצוב מאפשרת לנו להפריד בין התכונות העיצוביות של מופע, לבין התכונות היותר פונקציונליות שלו. למשל בהגדרת המופע נחליט אילו נתונים להציג, באיזו תבנית ובאיזה סדר, בעוד שבהגדרת העיצוב נחליט מה יהיה הצבע של כל אלמנט. בעת הגדרת המופע נבחר את העיצוב איתו אנחנו רוצים לעבוד.

תכונה זו (עבודה עם מופעים ועיצובים) שימושית למשל כאשר רוצים להגדיר מספר מופעי רשימות מסמכים לתצוגה באתר.
  1. העיצובים האפשריים של רשימות מסמכים יוגדרו ב"עיצובים":מה יהיה צבע הכותרות, אילו תבליטים להשתמש לרשימה, מה הוא סדר המיון ועוד.
  2. כל רשימת מסמכים מוגדרת באמצעות "מופע": אילו מסמכים להציג, אילו תכונות של כל מסמך, מה תהיה כותרת הרשימה וכד' (כולל באיזה עיצוב להציג).

באמצעות השילוב הנ"ל, ניתן להגדיר בקלות עשרות רשימות מסמכים באתר עם תכנים שונים, אבל עיצובים דומים.


אין תוצאות