ניהול תפריטים-פירוט

קישור למדריך הכללי


לאחר לחיצה על סמלון העריכה של התפריט, יופיע בפניכם חלון דומה לזה (רחפו מעל המרכיבים להסברים):
ניהול תפריטים
רשימת תפריטים

עריכת תפריט main
כללי
סעיפי תפריט
תבליטים
עיצוב
אפשרויות מתקדמות
תצוגה
שם:
כותרת תפריט:
כיוון:
סגירה אוטומטית (תפריט מאונך):
פתח תפריט נוכחי (תפריט מאונך):
שמור וסגור
שמור וערוך
ניקוי שדות
ביטול
בחלונית זו ניתן לערוך את תכונות התפריט הכלליות.

מעבר ללשונית "סעיפי תפריט" יציג חלון דומה לזה (רחפו מעל המרכיבים להסברים):
ניהול תפריטים
רשימת תפריטים

עריכת תפריט main
כללי
סעיפי תפריט
תבליטים
עיצוב
אפשרויות מתקדמות
תצוגה
 

שמור וסגור
שמור וערוך
ניקוי שדות
ביטול

מעבר ללשונית "תבליטים" יציג חלון דומה לזה (רחפו מעל המרכיבים להסברים):
ניהול תפריטים
רשימת תפריטים

עריכת תפריט main
כללי
סעיפי תפריט
תבליטים
עיצוב
אפשרויות מתקדמות
תצוגה
תבליט בין תפריטים:
הסר תבליט ראשון:
תבליטי סעיפים:
ראשי:
תת תפריט 1:
תת תפריט 2:
תת תפריט 3:
שמור וסגור
שמור וערוך
ניקוי שדות
ביטול

מעבר ללשונית "עיצוב" יציג חלון דומה לזה (רחפו מעל המרכיבים להסברים):
ניהול תפריטים
רשימת תפריטים

עריכת תפריט main
כללי
סעיפי תפריט
תבליטים
עיצוב
אפשרויות מתקדמות
תצוגה
עיצוב כללי
עיצוב שטח תפריט:
עיצוב פס תפריט:
עיצוב סעיפים
סעיף עיצוב מעבר מעל דרוג מרווח סעיף נוכחי גבול התחלה גבול סוף
כל הפריטים
תת תפריט 1:
  • עיצוב ב-CSS
  • דרוג ומרווח במספר פיקסלים (לא להוסיף px)
  • דרוג ומרווח מתייחס לתפריט מאונך
שמור וסגור
שמור וערוך
ניקוי שדות
ביטול

לשונית "תצוגה מאפשרת תצוגה של התפריט המנוהל
אין תוצאות