שליחת מייל לקבוצת אנשים מתוך תוצאות חיפוש באוגר

להלן השלבים להפעלת המאפיין
1. עליכם להיות מנויים על מערכת ה"אוגר".
2. עליכם להיות מנויים על המאפיין "Mailer" כחלק מחבילת השירות שאתם מקבלים ממגוון-אפקט.
3. באוגר- יש להקים מאגר השומר פרטי אנשי קשר.
4. יש ליצור במאגר זה שדה מסוג "קישור" (שכותרתו "כתובת דוא"ל"), ובו יש למלא את כתובת המייל של האנשים.
5. יש להגדיר את שדה "כתובת דוא"ל" כך שיופיע בתוצאות החיפוש, ויוצג לו סכום.

במידה וכל התנאים הללו מולאו, אתם אמורים להבחין בסיכום עמודה זו בתוצאות החיפוש של מאגר אנשי הקשר, באפשרות לשליחת מייל באופן מרוכז. ניתן לבחור חלק מהאנשים, או לסמן את כולם.
וזה נראה כך:

אין תוצאות