תמונה יצוגית כותרת נושאים קשורים: סוג פרסם: פירוט והערות מזהה תמונה יצוגית כותרת נושאים קשורים: קבצים מצורפים תמונות מצורפות תאריך עדכון  

כניסה למערכת קריאות השירות של מגוון אפקט (ומהי הסיסמא שלי?) מעוף+ למנהלים; משתמשים

29/1/2017  

פתרון בעיות עם סיסמאות מעוף+ למנהלים; משתמשים

20/7/2016  

הגדרות מאפייני פרטיות לאתרים הדורשים זיהוי משתמשים משתמשים

2/8/2016  

שחזור סיסמא ושינוי סיסמא בעת כניסה לספריות מוגנות משתמשים

18/3/2012  

ספריות מוגנות באתר משתמשים

29/7/2016  

הגדרות משתמשים במערכת מעוף (ישן*) משתמשים

3/7/2012  

קבוצת משתמשים חדשה נוספה למערכת מעוף - משתמשים רשומים משתמשים

18/3/2012  

הוספת אפשרות לזכירת משתמשים בטופס הכניסה למערכת משתמשים

25/9/2016  

אפשרות לשמירת נתוני משתמשים מרובים באופן מקומי משתמשים

25/9/2016  

ביצוע מעקב אחר כניסות למערכת משתמשים

2/8/2016  

הגדרת משתמשים בשיטה החדשה (אוגר משתמשים) משתמשים

3/7/2012  

הוספת רשימת משתמשים למערכת מעוף (ישן*) משתמשים; מתקדם

3/7/2012  

איך מאפשרים למשתמשים רשומים לערוך את פרטיהם האישיים? וגם הרשמה חופשית משתמשים; מתקדם

27/11/2012