תמונה יצוגית כותרת נושאים קשורים: סוג פרסם: פירוט והערות מזהה תמונה יצוגית כותרת נושאים קשורים: קבצים מצורפים תמונות מצורפות תאריך עדכון הקפצה  

יצירת דף המציג "מפת אתר" ; מתקדם

18/3/2012
 

יצירת שדות לשימוש כקטגוריות לאוגר אוגר; מתקדם

18/3/2012
 

צרוף קבצים לרשומת אוגר באמצעות שליחה ב FTP אוגר; מתקדם

18/3/2012
 

החלפת מודול בארון ארון מפתחות; מתקדם

21/1/2013
 

מדריכים ותוכנות לארון מגע ארון מפתחות; מתקדם 2
13/9/2022
 

כניסה למערכת קריאות השירות של אפקט מערכות (ומהי הסיסמא שלי?) מעוף+ למנהלים; משתמשים

29/1/2017
 

פתרון בעיות עם סיסמאות מעוף+ למנהלים; משתמשים

20/7/2016
 

הגדרות מאפייני פרטיות לאתרים הדורשים זיהוי משתמשים משתמשים

2/8/2016
 

שחזור סיסמא ושינוי סיסמא בעת כניסה לספריות מוגנות משתמשים

18/3/2012
 

ספריות מוגנות באתר משתמשים

29/7/2016
 

הגדרות משתמשים במערכת מעוף (ישן*) משתמשים

3/7/2012
 

קבוצת משתמשים חדשה נוספה למערכת מעוף - משתמשים רשומים משתמשים

18/3/2012
 

הוספת אפשרות לזכירת משתמשים בטופס הכניסה למערכת משתמשים

25/9/2016
 

אפשרות לשמירת נתוני משתמשים מרובים באופן מקומי משתמשים

25/9/2016
 

ביצוע מעקב אחר כניסות למערכת משתמשים

2/8/2016
 

הגדרת משתמשים בשיטה החדשה (אוגר משתמשים) משתמשים

3/7/2012
 

הוספת רשימת משתמשים למערכת מעוף (ישן*) משתמשים; מתקדם

3/7/2012
 

איך מאפשרים למשתמשים רשומים לערוך את פרטיהם האישיים? וגם הרשמה חופשית משתמשים; מתקדם

27/11/2012
 

איזה קבצים באתר ייסרקו ע"י מנועי חיפוש חיצוניים מתקדם; ניהול קבצים

18/3/2012
 

מפת אתר מתקדם; ניהול קבצים

18/3/2012
 

התקנת עמדה מקומית לסידור רכב בשימוש עם ארון מפתחות חכם Installation procedures for Vhisc on a local machine, to work with a Morse key cabinet מתקדם; סדרן

5/7/2017
 

Local Vhisc installation procedures for Win7 מתקדם; סדרן

25/2/2015