שיבוץ הזמנותמנהל המערכת אחראי על חלוקת הרכבים לפי הזמנות המשתמשים, משום שהמשתמשים אינם יכולים להזמין באופן ישיר רכב מסויים לתאריך מסויים, אלא אם אפשרות זו מוגדרת במערכת.
ישנן כמה אפשרויות שונות לשיבוץ הרכבים, ולהלן ההסברים:

"סידור">"שיבוץ אוטומטי"

מאפשר להציג את כל ההזמנות הממתינות לשיבוץ, ולשבצן באופן אוטומטי לפי העדפות המערכת, או ידנית לפי שיקולי המנהל. כניסה לשיבוץ אוטומטי מציגה את החלון הבא


המנהל יכול לבחור בין תצוגת ההזמנות לפי תאריך יום מסוים, או את רשימת ההזמנות לתקופה.
לאחר בחירת תאריכים יש ללחוץ על  "הבא", ומופיע חלון דומה לזה:


מנהל המערכת יכול לראות את כל ההזמנות לתקופה הנבחרת ולהחליט לגבי שיבוצן באופן קבוצתי או יחידני.
להלן פירוט הפקודות והמידע המופיע לצד כל הזמנה. רחפו מעל החלקים השונים לפירוט:
שיבוץ אוטומטי
רשימת הזמנות לתקופה מיום א' 14.06.09 עד יום א' 14.06.09
לא לשיבוץ ידני אוטומטי חובה 14.06.09 סידור ליום א
הנחיות שיבוץ
  פעולות הערה רכב דחיפות סוג נסיעה
יעד שעות שם תאריך הזמנה
 
  01 critical פרטי מרכז 12:00 - 10:00 testovich test (06:51) 07.06.2009
    


בשלב זה על המנהל לדרג את חשיבות ההזמנות לפי העדפותיו ופרטי כל הזמנה. הוא יגדיר את העדפות השיבוץ של כל הזמנה ע"י סימונה כ"חובה", "אוטומטי", "ידני" או "לא לשיבוץ". ניתן גם לשבץ ידנית חלק מההזמנות אם יש בכך צורך. לאחר הגדרת הנחיות שיבוץ ההזמנות, ניתן לשמור אותן ע"י לחיצה על "שמור הנחיות לשיבוץ", או לבצע שיבוץ אוטומטי.
השיבוץ האוטומטי מחלק רכבים להזמנות לפי העדפות המערכת המוגדרות ב"רשימות".
"שבץ רק חובה" מאפשר לשבץ קודם את ההזמנות הידועות כהכרחיות, ולהשאיר את השאר במצב פתוח עד לביצוע השיבוץ הסופי.

לאחר ביצוע השיבוץ האוטומטי, המערכת תציג לוחות סידור יומיים (משובצים) לכל התקופה שנבחרה בתחילה.

בשלב זה על מנהל המערכת להחליט לגבי תצוגת הסידור ומאפינים נוספים עבור ימים אלו (טבלה זו מופיעה בתחתית כל סידור יומי, רחפו מעל המרכיבים לפירוט):
מצב נעילה: לא להציג   הצגה בלבד  הצגה ועדכון    
עם SMS:  
backOriginalTime 


"סידור">"שיבוץ ידני"
שיבוץ ידני דומה מאד לשיבוץ אוטומטי, בהבדל יחיד: לאחר בחירת טווח התאריכים לשיבוץ, המערכת תציג לוחות סידור יומיים של הטווח הנבחר, יחד עם ההזמנות הממתינות בכל יום. מנהל המערכת יוכל לשבץ באופן ידני את ההזמנות הממתינות.
החלון נראה דומה לכך:

בשלב זה על מנהל המערכת להחליט לגבי תצוגת הסידור ומאפינים נוספים עבור ימים אלו (טבלה זו מופיעה בתחתית כל סידור יומי, רחפו מעל המרכיבים לפירוט):
מצב נעילה: לא להציג   הצגה בלבד  הצגה ועדכון    
עם SMS:  
backOriginalTime 


אין תוצאות