הזמנות קבועות

לאחר הכניסה לניהול הסדרן מופיע המסך הבא


מנהל המערכת יכול לנהל את ההזמנות הקבועות של המשתמשים במערכת, ואף להגדיר להן הנחיות שיבוץ אוטומטי.
לחיצה על "סידור">"ניהול הזמנות קבועות" תאפשר לחפש או להציג את רשימת ההזמנות הקבועות הקיימות במערכת.
הזמנות קבועות מאפשרות ביצוע סדרת הזמנות החוזרות בדפוס מסויים לתקופה מסויימת. מאפיין זה שימושי לדוגמא לשם נסיעה קבועה לחוג, ישיבה, וכד'.
לאחר חיפוש מאפיין של הזמנות קבועות תופענה התוצאות:


ממסך זה ניתן למחוק או לערוך סדרת הזמנות קיימת. לחיצה על עריכה תציג את פרטי ההזמנה ומאפשרת למנהל לשנות את פרטיה ומועדיה ועוד.
אין תוצאות