הפקת דוחות

לאחר הכניסה לניהול הסדרן מופיע המסך הבא


הדוחות במערכת משמשים את המנהל לשם קבלת מידע לגבי השימוש התקופתי שנעשה ברכבים, ובחלק מהמערכות גם לניהול חיובי המשתמשים לפי מאפייני השימוש שלהם.

 

לחיצה על סעיף "דוחות">"הגדרת תעריפים" משתמשת את המנהל לקבוע תעריפי שימוש שונים ברכבים בהתאם למועד השימוש בהם

לחיצה על סעיף "דוחות">"הפקת דוחות" מאפשר להפיק רשימת שימוש ברכבים לפי תאריכים ומאפיינים שונים. הרשימה ניתנת להפקה גם בפורמט גליון אלקטרוני של חברת מיקרוסופט (XLS)

 

הדו"ח המופק נראה בערך כך:

אין תוצאות