ביצוע הזמנת רכב

לאחר הכניסה למערכת וההזדהות יופיע המסך הבא:


קיימות 2 דרכים עיקריות לביצוע הזמנות:
א- ביצוע הזמנה עתידית, הזמנה זו תשובץ בהתאם להחלטות סדרן הרכב בקיבוץ. באמצעות לחיצה על "הוספת הזמנה" בשורת התפריט העליון.
ב- ביצוע הזמנה על בסיס מקום פנוי, נסיעה זו תשובץ באופן מיידי. באמצעות לחיצה על איזור פנוי בסידור היומי.

בשני המקרים תופיע חלונית הוספת ההזמנה בדומה למה שמופיע בהמשך, ההבדל הוא שהוספת הזמנה באמצעות לחיצה על מקום פנוי בסידור, תציג את החלונית עם פרטי הזמן והרכב בהתאם למיקום שלחצתם על הסידור.


הוספת הזמנה
 שינוי גודל התצוגה  
  :שם המזמין: אבגד הוזחט      שם הנהג
:סוג ההזמנה
     מיום    עד יום
:      עד שעה : משעה


סוג רכב         רכב מועדף
דחיפות        לחיוב          מרחק:        סוג נסיעה
מספר נוסעים:   טרמפיסטים:     יעד:
:הערות
            


אין תוצאות