החלפת כפתורים באוגר

נוספה אופציה לקביעת ספרית כפתורים לאוגר בעיצוב המאגר.

האוגר יודע להחליף את התמונות הקיימות ותמונות חדשות בעלות אותו שם.

לדוגמא: אם באוגר לכפתור הדפסה קוראים print.gif בכדי להחליפו באחר מספיק שבספרית הכפתורים שהגדרנו יהיה תמונה בשם print.gif. האחרונה היא זאת שתוצג. 

 

איפה מעדכנים את ספרית הכפתורים?

1. נכנסים לניהול רגיל

2. ניהול כלים > אוגר

3. מאגרים > בחירת האוגר הרצוי

4. עיצוב > בשדה "ספריית כפתורים" לבחור את הספריה הרצויה

 

 

איך קוראים לכפתורים?

1. אפשר לדעת את שמם על ידי קליק ימני של העכרב והקלקה שמאלית על "מאפיינים"

2. להלן שמות של כמה מהם:

הדפסה - print.gif

הבא - next.gif

הקודם - prev.gif

ייצוא לאקסל - excel.gif

מחיקה - bdel.gif

הוספה - manui.gif

סמן הכל - markall.gif

עריכה - bedit.gif

העתקת קישור - link

חזרה לחיפוש - sform.gif

 

 

אין תוצאות