אפשור הוספה מאקסל למאגר

  1. כניסה לניהול האוגר.
  2. כניסה לניהול שדות האוגר.

  1. עריכת פרטי שדה dataid
  2. סימון האפשרות המתאימה כפי שמתואר בתמונה
אין תוצאות