יומן ארגוני - ניהול משתמשים ומתן הרשאות

על מנת להסתיר חלק מהארועים המופיעים ביומן הארגוני או לוח השנה המצומצם בפני חלק מהגולשים, אנו עושים שימוש בקטגוריות ומשתמשים. כדי להציג ארוע רק עבור חלק מהגולשים, צריכים להתקיים 2 תנאים: א. על הארוע להיות שייך לקטגוריה מוסתרת, ב. על כל הגולשים שאתם רוצים לאפשר להם את התצוגה, להיות מוגדרים במערכת באמצעות שם-משתמש.

הגדרת ההרשאות מתחלקת לפי 3 תחומים:
  1. קבוצת שייכות: כלל הגולשים, כלל המשתמשים הרשומים, ומשתמש יחיד.
  2. סוג החסימה: האם הקטגוריה מותרת או חסומה.
  3. רמת החסימה: פתוחה לעריכה, פתוחה לקריאה, מוסתרת.
להלן הסברים להגדרות אופיניות:
  1. גולשים מבחוץ יכולים לקרוא את כל הארועים המוצגים ביומן.
  2. חסימת תצוגת היומן הארגוני בפני גולשים מבחוץ.
  3. הסתרת חלק מהארועים בפני גולשים מבחוץ.
  4. כל המשתמשים הרשומים יוכלו להוסיף ולערוך ארועים המוצגים ביומן.
  5. פתיחת היומן בפני משתמשים מסויימים.
  6. הצגת חלק מהארועים בפני משתמשים מסויימים בלבד.
  7. משתמשים מסויימים יוכלו לערוך ולהוסיף ארועים מסויימים בלבד.
אין תוצאות