יצירת שדות לשימוש כקטגוריות לאוגר

צורך
האם יש צורך בשיוך רשומות ליותר מקטגוריה אחת במקביל
אופן היישום
עד 10 קטגוריות שונות
לא
מגדירים את הקטגוריות כ"סוג פריט"
מעל 10 קטגוריות
לא
יוצרים מאגר קטגוריות פשוט, ובוחרים בסוג שדה "בחירה ממאגר" SELECT
בחירה של קטגוריית משנה לפי קטגוריית אב
לא
יוצרים 2 מאגרי קטגוריות, קטגוריות אב הוא מאגר פשוט, קטגוריות משנה בעל שדה "קטגוריית אב" ו"שם קטגוריית משנה", ובוחרים בסוג שדה "בחירה ממאגר" [רשימה נפתחת כפולה], כאשר סוג הקטגוריה לבחירה תלוי בסוג קטגוריית האב.
קטגוריות ממוינות לפי סדר מסויים
כן
יוצרים מאגר קטגוריות בעל שדות טקסט כמספר קטגוריות האב (למשל שדה "ציוד לסוסים", שדה "ציוד לכלבים", "ציוד לחתולים"). עבור כל קטגוריית אב יוצרים שדה לבחירת קטגוריה (בחירה ממאגר [תיבות סימון]), המקשרת למאגר קטגוריות המשנה ומציגה אופציות הקיימות בשדה המתאים. למשל שדה "בחירת קטגוריית משנה עבור סוסים" תהיה בחירה ממאגר קטגוריות, המכוון לשדה "סוסים" במאגר הקטגוריות.
אפשרות לשיוך גם לקטגורית אב וגם לקטגוריית משנה
כן
יוצרים 2 מאגרי קטגוריות, קטגוריות אב הוא מאגר פשוט, קטגוריות משנה בעל שדה "קטגוריית אב" ו"שם קטגוריית משנה". יוצרים שדה לבחירת קטגוריה (בחירה ממאגר [תיבות סימון]), המקשרת למאגר קטגוריות המשנה. יש להקפיד כי בקטגוריות המשנה תהיה רשומה שהיא רק עבור קטגוריית האב.

אם יש צורך במאפינים שאינם מצויינים פה ניתן להתיעץ עמנו.
אין תוצאות