הוספת רשימת משתמשים למערכת מעוף (ישן*)

* שימו לב שרק בעלי מערכות מעוף ישנות כיום עובדים בשיטה זו, אחרים, ראו מדריך מעודכן לגבי ניהול משתמשים.

במערכת ניהול המשתמשים ניתן לעבור למצב "הוספת רשימה".
  • במצב הוספת רשימה יש להדביק רשימה מתוך טבלת גליון אלקטרוני, בהתאם לכותרות המופיעות בראש התיבה.
  • חשוב להקפיד על הדבקת טבלה מתאימה, כדי שהמערכת תבין את הוראותיכם.
  • הגדרת זכויות הרשימה מתבצעת לאחר ההדבקה, בתיבות הסימון.
  • כל רשימה יכולה לקבל רק הגדרת זכויות אחת (זאת אומרת שלא ניתן להגדיר זכויות שונות לשני חברים שונים באותה רשימה).
  • ניתן להשתמש ברשימה כדי לשנות משתמשים קיימים.
ראו סרטון הסבר


אין תוצאות