ספריות מוגנות באתר

עקרונות
משתמש המוגדר כבעל זכות לקריאת קבצים מספרייה מסויימת, יקבל גישה לכל הקבצים בתוך אותה תיקייה ובתיקיות המשנה.
ספרייה המוגדרת כמוגנת, לא מאפשרת קריאת הקבצים ממנה, אלא אם למשתמש מוגדרת זכות באותה תיקייה.
אופן ההגדרה
1. הגדרת ספריות
באופן טבעי, כל ספרייה הנוצרת באתר יורשת את הגדרת הרשאות הצפייה מהספריה בה היא נוצרה.
כדי להגדיר ספרייה מסויימת כמוגנת:
א. כניסה לניהול ספריות מתוך ניהול המערכת.
ב. מגיעים לספרייה אותה רוצים להגדיר כמוגנת.
ג. בהגדרת הספרייה, יש לסמן אחת מאפשרויות הגישה האפשריות:
AUTO: לכל הגולשים גישה לספרייה.
כל משתמשי מעוף: כל שם וסיסמה של משתמש רשום במערכת יאפשרו צפייה בקבצים בתיקייה זו.
רק משתמשים מורשים: רק משתמשים שתוגדר להם גישה לתיקייה (הסבר שלב 2) זו יוכלו לצפות בקבצים מכאן.
2. מתן הרשאות למשתמשים
במידה והספריה הוגדרה עם הרשאות "רק משתמשים מורשים", יש צורך להגדיר לכל משתמש שרוצים בכך, גישה לתיקייה.
א. מגדירים את המשתמש הרצוי או עורכים את הגדרותיו.
ב. מתוך התיקיות המוגדרות כבעלות הרשאות גישה מיוחדות, בוחרים בתיקייה שרוצים לאפשר למשתמש הנ"ל את הזכות בה.תוצאות
כל נסיון ראשון לצפייה בדף הנמצא בתיקייה מוגנת, תבקש סיסמה מהמשתמש. אם התיקייה מוגנת ב"כל משתמשי מעוף", כל סיסמה של משתמש רשום תתאים.
אם הספריה מוגנת ב"רק משתמשים מורשים", כל סיסמה של משתמש שהוגדרה לו גישה לתיקייה תתאים.

הרשאות לעריכה
מידע לגבי אופן הגדרת זכויות ניהול הקבצים באמצעות "בנה ביתך" בקישור הבא.
אין תוצאות