שינויי עיצוב תיבה חכמה - עדכון מקדים

שינויים עיקריים:
א. כפתורי הפעילות הנוגעים לכלל התא עברו לחלק התחתון של התיבה.
ב. אפשרות לשינוי רקע התצוגה של התיבה, לנוחות קריאת הנתונים. שינוי רקע התצוגה לא ישפיע על רקע התא בדף עצמו.

כך תראה התיבה החכמה החדשה:

אין תוצאות