חידושים אחרונים באוגר

  1. אפשרות להסתרה והצגה של שדות באופן דינמי, בהתאם לפעולות הנעשות בטופס.
  2. אפשרות לשינויים גורפים של ערכים בשדות מסוג בחירת אופציות, ישר מטבלת תוצאות החיפוש.
  3. אפשרות למנוע מחיקת רשומות על ידי מי שאינו מנהל
  4. פיתוח בשולח המיילים מאפשר לשלוח לרשימת נמענים (אם הם שמורים באוגר) תוכן המותאם באופן אישי לכל אחד ואחד באופן גורף.
אין תוצאות