מונה מספר פריטים במאגר

*(מהו ה"אוגר", למי שאינו משתמש בכל הכלים של מערכת מעוף)
בניהול האוגרים, נוספה עמודה חדשה ליד כל מאגר, המציגה את כמות הפריטים הקיימים בכל מאגר (לדוגמא אם יש לי מאגר פרטי קשר של אנשים, והכנסתי פרטי קשר של 120 איש, העמודה תציג 120).
דוגמא:


אין תוצאות