הגדרות טכניות שונות של רכיבים לארון

אופן החיבור של קורא כרטיסי קרבה בתקן em-4100 או gp-20
קורא
ארון
אדום
חור9 מתח + 13V
ירוק חור 7 DATA0
לבן
+צהוב
חור 6 DATA1
שחורחור 4 GND
הארקה
חור 1 GND

אופן החיבור של קורא כרטיסי קרבה בתקן HID

קורא
ארון
אדום
חור9 מתח + 13V
ירוק חור 7 DATA0
לבן
חור 6 DATA1
סגול
חור 5 CRD
שחורחור 4 GND
הארקה
חור 1 GND

קישור לדף הסבר בנוגע להפעלת והגדרת TIBBO

דף הסבר להפעלה ראשונית של WEBRELAY (קישור גיבוי)
איפוס RELAY:
first remove the power from the unit.
Next, insert a thin object through the small hole in the bottom of the unit to press the small button.
While holding the button down, apply power and wait for about 15 seconds.
After about 15 seconds, release the button
אין תוצאות