רשימת מדריכים עבור תנובה

שלבי ההדרכה:

 1. הסברים כלליים על השימוש בארון ותכונותיו : 1 שעה, מתאים למספר אנשים המעורבים בתפעול הארון.
 2. התקנת תוכנה (עד 2 עמדות בשלב זה) במחשב של האדם שינהל את הרשאות השימוש בארון באופן שוטף (יש מספר מאפייני שימוש שונים המצריכים צורה ניהול שונה. נחליט לגביהם בשיחת ההדרכה הראשונית.) - 1 שעה
 3. הגדרת מפתחות ומספורם במערכת - 1שעה
 4. הגדרת משתמשים (נהגים), הרשאות וכרטיסי העובד שלהם במערכת. - 2-3 שעות

אנו ממליצים שהארון ינוהל ע"י 2 אנשים:
 1. מנהל - גורם המתווה מדיניות (מי שחשובה לו השמירה על הסדר והגבלות השימוש במשאבי התחבורה).
 2. עוזר - אדם בעל יכולות טכניות/מחשביות שיידע להכיר את מאפייני השימוש בארון, אופן הגדרת הרשאות ומשתמשים, תחזוקה שוטפת וטיפול בתקלות שימוש.
 1. מערכת המדריכים לארון ומסגרת השירות
 2. הגדרת מפתחות
 3. הגדרת משתמשים ראשונית + מדריך כללי
 4. הגדרת הרשאות למשאית תלויות בזמן
 5. סיום הגדרת המשתמשים (הגדרת זיהוי משתמש באמצעות כרטיס עובד)

  ניהול ארון שוטף:
 6. מצב מפתחות בארון
 7. ניהול משתמשים שוטף*
 8. הפקת דוחות בסיס נתונים
 9. הפקת דוחות שימוש בארון
 10. דוח מפתחות הנשלח במייל
 11. תחזוקת הארון
 12. התמודדות עם תקלות


תשתיות והגדרות:

 1. התקנת תוכנת שליטה על הארון והגדרות עמדה


מסמכים מצורפים:

דף הסבר ראשוני למשתמשים

דף הסבר לתליה על הארון


אוסף זה להדפסה

אין תוצאות