ההבדל והיתרונות בין הזמנה "קבועה יומי" להזמנה "קבועה"


הזמנה חד פעמית
שיטה: יצירת הזמנה אחת בצורה פשוטה ומהירה.
שימושי ל: ביצוע הזמנה יחידה למועד ידוע מראש.
דוגמא: חתונה.
הערה: ההזמנה יכולה להמשך לאורך יותר מיום אחד.

הזמנה קבועה יומי
שיטה: יצירה מהירה של קבוצת הזמנות נפרדות בחלק/כל ימי השבוע, באותה שעה.
שימושית ל: נסיעה קבועה על בסיס יומי.
דוגמא: הסעת ילדים לחוג בימי ב,ד בשעה 16:00-18:00.
הערה: השיטה לא מתאימה להזמנת נסיעות הנמשכות יותר מיום אחד.

הזמנה קבועה
שיטה: יצירה מהירה של קבוצת הזמנות נפרדות החוזרות על בסיס שבועי או יותר.
שימושית ל: נסיעה קבועה אחת לשבוע או יותר.
דוגמא: ישיבת דירקטוריון ביום ושעה קבועים אחת לשבועיים.
הערה: ההזמנה יכולה להמשך לאורך יותר מיום אחד.

שימו לב שבעת אישור הוספת ההזמנה, המערכת יוצרת באופן אוטומטי סדרת הזמנות נקודתיות למועדים שביקשתם, ולא מדובר ביצירת הזמנה מסוג אחר, אלא בעצם זהו מנגנון בלבד ליצירת רצף הזמנות לנוחותכם. מנהל המערכת צריך לאשר את ההזמנות הנקודתיות (במידה ויש לאשרן תחילה), וביכולתכם למחוק ולשנות את ההזמנות הנקודתיות מאוחר יותר, מבלי שהרצף המקורי ישתנה.
אין תוצאות