הגדרת מפתחות

מטרת הגדרת המפתחות היא לאפשר לארון לזהות באופן ייחודי כל צרור שיוצא או נכנס ממנו.
מבחינה טכנית, בעת ההגדרה הארון "קורא" את הקוד המוטבע על המחזיק המחובר לצרור, ומקצה למחזיק מספר סידורי ברשימות שלו. מנקודה זו ואילך, הארון מזהה את הצרור בתור המספר הסידורי שהוא נתן לו.


הגדרה ראשונית בארון
 1. מומלץ לחבר את הצרורות למחזיקים. במידה ויש חשיבות למספרים בהם הצרורות יזוהו, הקפידו לסדרם לפי הסדר. סדר ההגדרה בארון יקבע את המספר שהצרור יקבל.
 2. באמצעות ממשק הארון יש לבצע את הפעולות הבאות:
 3. Main menu
 4. Database
 5. Add
 6. Key
 7. כעת יש להכניס את המחזיק בכיוון הנכון לאחד מהמקומות הפנויים בארון. לא חשוב לאיזה מיקום.
 8. ***הארון ידווח לנו על גבי הצג את מספר הצרור שהוגדר. רצוי לבצע רישום למניעת בלבול, המתאר את הצרור והמספר שהוגדר לו.
 9. ניתן להמשיך ולהכניס מחזיקים נוספים (המתינו בין הכנסה להכנסה עד שהארון מדווח על זיהוי המחזיק). בסיום יש לסגור את דלת הארון.
הגדרה מורחבת עם KEYPRO
באמצעות תוכנת השליטה על הארון, ניתן להוסיף לרשימת המפתחות תאור, למטרת נוחות הדוחות.
 1. הפעילו את תוכנת KEYPRO המותקנת במחשב שלכם. על התוכנה להיות מחוברת לארון (באופן ישיר או באמצעות האינטראנט), ועל הארון להיות במצב פועל.
 2. המשך לפי עמ' 15 במדריך המצורף.
אין תוצאות