תחזוקת ארון המפתחות ובלאי חלקים


  1. לפעולת הארון וחלקיו אחריות של שנתיים מאת היצרן וחברת אפקט מערכות. פנו לחברת אפקט מערכות כדי לממש את האחריות במידה ויש רכיבים תקולים.
  2. אם כי ארון המפתחות בנוי ממיטב החלקים והחומרים ואינו מתכלה בקלות, חלקי החילוף של הארון הם ייחודיים ויקרים!
  3. במידה ומתבצעת התקנה מחדש של המחשב המנהל את הארון, יש להתקין את תוכנת KEYPRO מחדש גם כן, ולהגדיר הגדרות נוספות במידה ויש צורך (הרשאות, IP וכדומה).
  4. יש לנקות את כפתורי הזיהוי באופן שבועי באמצעות כוהל לניקוי וצמר גפן (תרשים המחשה מצורף), לכלוך על המגעים ייצור מצב של מפתחות שהוכנסו אבל לא זוהו על ידי הארון. אנו ממליצים לעבוד עם מגבונים יעודיים (ראו קישור). מומלץ להשתמש במגבונים אלה (חשוב שחומר הניקוי לא יהיה על בסיס מימי!) לניקוי גוף ודלת הארון, ולוח המקשים.
  5. סוללת הגיבוי עשויה לאבד מיכולותיה לאחר כמה שנים, קחו זאת בחשבון.
  6. יש לסכך את מנגנון הבריח של דלת הארון אחת לחודש, באמצעות שמן. ראו המחשה בצילום
אין תוצאות