הגדרת הרשאות למשאית תלויות בזמן

במידה ומוגדרים כבר מפתחות בארון, ובמידה ולחלק מהמשתמשים מוגדר "הגבלת מפתחות", יש להגדיר למשתמשים אלו את הזכות לקבלת מפתח (אחרת הם לא יוכלו לקבל אף מפתח).
 1. לאחר שסיימתם את השלב הראשוני בהגדרת המשתמשים, ניתן להבין את תהליך מתן ההרשאות למפתחות
 2. נפעיל את התוכנה המותקנת על המחשב: KEYPRO.
 3. מפעילים את הכפתור "בסיס נתונים".
 4. בלשונית "משתמשים" דבר ראשון מבצעים סנכרון עם הארון (זו פעולה מומלצת לפני כל הוספה או החסרה מבסיס הנתונים).
  (שלבים 1-4 כפי שבוצעו במדריך הקודם).

 5. נבחר את המשתמש שנרצה להגדיר לו זכות ללקיחת מפתח ונלחץ עליו.
 6. נסמן בכרטיסיית הפרטים שלו "הגבלת מפתח".
 7. תופיע רשימה של כל המפתחות המוגדרים כבר בארון.
 8. נסמן את המפתח שברצוננו לתת לו הרשאה (ניתן לבחור ימים בשבוע).
 9. נלחץ על כפתור ההעברה למשתמש.
 10. במידה ורוצים למחוק הרשאה, מסמנים את ההרשאה בחלונית המשתמש ולוחצים על הכפתור ההפוך.
 11. לחצו על "עדכון".

 12. לאחר סיום מילוי כל הרשאות המשתמשים לשלב זה, לחצו על הX לסגירת חלונית עריכת המשתמשים, ואז על כפתור "סנכרון בסיס נתונים". מטרת הסנכרון היא לשלוח את המידע לארון עצמו כדי שבעת הזדהות המשתמש הארון יזהה אותו. על מנת לשלוח את הנתונים הארון מבקש סיסמת מנהל, משום שרק מנהל יכול לבצע שינויים בהגדרות המשתמשים.
אין תוצאות