אפשרות להוצאת מפתחות לפי שם (במקום לפי מספר מפתח)

אופן בקשת המפתחות לשליפה המוגדר כברירת מחדל הוא לפי מספר המפתח. עם זאת, ניתן להגדיר כי על מנת לבקש להוציא מפתח, יהיה צורך להקליד את שם המפתח, ולא את מספרו.
דבר זה מאפשר לנו לזהות מפתחות לפי כותרות שניתנות לעריכה (למשל ניתן לכנות מפתח בשם car230 או לפי מספרי הרישוי), וכך נוכל לבקש מפתחות באופן קל לניהול, משום שמספרי המפתחות נקבעים ע"י הארון ולנו אין שליטה עליהם.

ניתן להגדיר כי שליפת המפתחות תתבצע לפי שם המפתח באמצעות תוכנת השליטה, או ישירות בארון:

ישירות בארון:


באמצעות תוכנת השליטה:


אין תוצאות