התקנת מודול מצב מפתחות בארון

דרישות מערכת
 • מחשב פועל בשעות המיועדות לשליחה.
 • מערכת הפעלה XP ומעלה.
 • מחשב מחובר לאינטרנט המסוגל לתקשר עם ארון המפתחות.
 • ארון מפתחות.
 • כדי שהתוכנה תעבוד, צריכים להתקיים התנאים הבאים:
 • על המחשב עליו מותקנת האפליקציה להיות פועל (אפשר רדום), עם המשתמש הראשי, במועד בו המייל אמור להשלח.
 • על המחשב להיות מחובר לרשת התקשורת בכל זמן נתון.
 • יש לוודא כי תוכנת השליטה על הארון KeyPro פתוחה על המסך של המחשב העיקרי בכל זמן נתון, או שהיא מופעלת באופן תדיר במהלך היום, ובעיקר לפני מועדי שליחת המייל.
 • במידה ונעשה שינוי בסיסמת המשתמש הראשי, עליכם לשנות חלק מהגדרות ההתקנה, נוכל להדריך את המשתמש או המנמ"ר איך לבצע את ההתאמות בהתקנה (יכול להיות שיימצא מעקף לסוגיה זו בקרוב).
 • השליחה תלויה בשם המשתמש והסיסמא שניתנה לנו עבור חשבון שליחת המייל מתנובה. אין לעשות שינויים בסיסמת חשבון זה!
התקנת המודול
 1. Download and install http://java.com/en/download/index.jsp
 2. Download and install http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html

 3. Create the folder C:\Migvan (please note the capital M)
 4. Extract the file Migvan.zip into C:\Migvan. Make sure files sit directly in Migvan, not Migvan/Migvan..
 5. Extract the file xampp.zip to C:\xampp. Make sure files sit directly in xampp, not xampp/xampp..
 6. Verify the folder C:\xampp\htdocs\cabinet
 7. Verify the folder C:\xampp\htdocs\KoolPHPSuite
 8. *If those folders not exist, move them to the correct location from xampp/htdocs/xampp
 9. Open a browser and connect to http://localhost/phpmyadmin/
 10. Create new database - "cabinet"; collation - "utf-bin"; press Create button
 11. Choose the cabinet database on the left
 12. choose the SQL tab on the top
 13. Copy and Paste the content of cabinet.sql file into the text area and press Go (it may complain for something, but that's OK probably)

 14. Check that tables were created (on the left pane)

הגדרת הדוחות לשליחה
 1. Connect to http://localhost/cabinet/Reference/Employes.php delete current data and fill it with real data. Make sure not to change or delete current Employees ID because they are mentioned in the table.
 2. Connect to http://localhost/cabinet/Reference/ReferenceData.php and update data: cabinet name, mdbdir,correct batch dir. Make sure backslashes exist, if no try to use / instead of \
  Fill mailer properties: (protected link with details) *smtpHostName is different than the original one, pay attention!
 3. Go to http://localhost/cabinet/Reference/SchedualeMail.php delete current data and fill it with real data. If no employee is editable, make sure they exist in http://localhost/phpmyadmin/ > schedualemails table
 4. כדי להוסיף עובדים חדשים, ניתן בטבלה זו. מיילים (לעובדים קיימים) נוספים, יש להוסיף בצורה ידנית, ע"י פקודת
  insert
  בטבלתschedualemails
  שבSQL
  בשדה הראשון זה המזהה של הפקודה, בשדה השני מזהה של העובד, ובשדה השלישי שעת השליחה. שימו לב שהשעה לא יכולה להיות זהה עבור אותו מזהה עובד.
 5. Goto Start - All Programs - Accessories - System Tools - Task Scheduler
 6. Create a new task (you could import base tasks from here)
 7. Name it "LoadDatabase"; Define it to run every day and every hour; The program that the task is running is "C:/Migvan\RunCabinetMoveDataFromMDB2MySql.bat". Pay attention to the direction of the first backslash!
  Pay attention to mark the activation of the task even when the computer is idle, and even if the user is not connected. You will be asked to fill user's password, so have it ready.
 8. Run the task manually in order to check it. You should be able to see if it works, by looking at the table "transactions" in cabinet SQL. If there are no transactions, check that the MDB file actually holds any transactions.
 9. Define the mail sends manually:
  • For each defined mail task in the SQL, there should be one in the Scheduled Tasks see link
 10. test the mail sends by setting one job (in the sql) to a near time, together with setting a mail task in ScheduledTasks to run at exactly the same time.
הגדרת יישום KP
 1. יש לוודא כי כל עמדות הKP המוגדרות ישמרו את הנתונים שלהם (תיקיית DATABASE) במיקום משותף ברשת.
 2. יש להגדיר בKP את המתזמן כך שישאב נתונים מהארון מיד בעת הפעלתו.
 3. יש לבדוק שהנתונים מתעדכנים מכל הארונות המוגדרים. (לפי תאריך הקובץ mdb) בתיקיית DB.
 4. במידה והיישום לא נפתח באופן תדיר בעמדה, יש להגדיר משימה מתוזמנת להפעלת KP ברקע, כדי שהנתונים המעודכנים ישאבו מהארון כמה דקות לפני שליחת כל מייל. לבדוק אפשרות לסגור משימה זו לאחר 10 דקות, כי היא ממשיכה ברקע ומונעת אפשרות הפעלתה.
מה לבדוק כאשר לא נשלח מייל:
 1. החשבון של תנובה לא מוכן לשלוח מיילים החוצה, וודאו שכתובת המייל שאמורה לקבל נכונה ו"בפנים".
 2. שמועדי המתזמן מוכוונים לאותם מועדים כמו ברשימת שליחת המיילים
 3. שהסיסמא המאפשרת פעולת משימות המתזמן לא שונתה (סיסמה מקומית של המשתמש).
 4. אם קובץ הנתונים גדול מדי, יש סיכוי שזה משפיע לרעה על תפקוד המערכת. נסו להעביר תנועות לארכיון, ולבדוק שקבצי הMDB קטנו.
 5. וודאו שאתם משתמשים בגרסא המשודרגת של המודול, פירוט מופיע כאן (מהות השדרוג בעיקר אפשור שליחה גם כמה שנית לאחר המועד המתוזמן).
 6. לבדוק שמיקום קבצי הMDB לא שונה, והוא בהתאם למוגדר בסעיף 2 ב"הגדרת דוחות לשליחה".
 7. ערכו את C:\Migvan\RunCabinetMoveDataFromMDB2MySql.bat והפעילו אותו, כך שתוכלו לראות את הפלט (הוסף pause בסוף)
  בדקו שהפלט לא מסתיים עם ERR (קחו בחשבון שERR במאגר PCUSERS בסדר)
 8. ערכו את RunCabinetSendCurrentStatusMail.bat והסיפו pause, הפעילו את המשימה ידנית (תוך כיוון של טבלת השליחה), ולא באמצעות המתזמן, משום שהפלט עולה רק ברקע (ולא ניתן לצפות בו) כאשר המשימה מופעלת עם SchT.
 9. בדקו שפרטי החשבון השולח (סיסמא וכד') לא השתנו, ובעצם המייל לא נשלח.
 10. לשמור בצד את קובץ הMDB ולשלוח ליאיר, לבדוק שאין בו תקלות.
 11. לבדוק את הנתונים בטבלת הSQL, שהם מעודכנים ואין משהו חריג (לשלוח ליאיר)

אין תוצאות