שליחת הודעות מייל או SMS לרשימת משתמשים באתר

ישנם 3 כלים נפרדים המציגים רשימות פרטי קשר באתר. באמצעות שימוש בכל אחד מהם, ניתן (בעקרון) לשלוח הודעות דואל או SMS לחברים ברשימה.
* רק מנהל מערכת יכול להפעיל את האפשרות לשליחת הודעות מהאתר.
* מסרונים ניתן לשלוח רק במידה ורכשתם מרכיב זה בנפרד. פנו אלינו לפרטים נוספים.
כל קשר | רשימה במאגר מידע | רשימת המנויים לחידושים ועדכונים.

ראשית נעמוד על ההבדלים והסיבות להעדיף כלי מסויים על פני האחר, ולאחר מכן נסביר כיצד זה ניתן לביצוע באמצעות צילומי המסך.
כל קשר
רשימת אוגר
חידושים ועדכונים
מאפשר חיפוש קבוצה לפי השתייכות לקטגוריה
מאפשר חיפושים מורכבים (כגון לפי סוג משתמש, תאריך הוספה, מין, וכל קריטריון אחר שעולה על דעתכם, במידה והוא מוגדר מראש באוגר).
מיועד לשליחת הודעות הקשורות לאתר, ולא בהכרח לקהילה, משום שההרשמה לחידושים היא עצמאית, ואנשים יכולים גם להסיר עצמם ממנה.
ניתן להגדיר אפשרות לאנשים לעדכן את פרטיהם באופן עצמאי.ניתן להגדיר אפשרות לאנשים לעדכן את פרטיהם באופן עצמאי.


אין תוצאות