הגדרת משתמש עם זכויות החזרה בלבד

ניתן להגדיר משתמש שיוכל רק להחזיר מפתחות לארון באופן הבא:
*משתמש מסוג זה לא יוכל לבצע החזרה מיידית, הוא יצטרך לבצע מספר קטן של הקשות על מנת להחזיר מפתח, הסברים בהמשך.

אופן הגדרת המשתמש:
 1. יש להוסיף משתמש חדש למערכת באופן הרגיל.
 2. תכונות המשתמש תהיינה מאד דומות למשתמש רגיל, פרט ל2 נושאים: א. לא תהיה לו אפשרות ל"הוצאה מיידית" של מפתח. ב. אין צורך לאפשר לו לקבל מפתחות כלל.
 3. תכונות המשתמש: (ראו צילום מסך בתחתית)
  רמת גישה 4
  ללא ריבוי מפתחות
  ללא הוצאה מיידית
  הגבלת מפתחות
  ללא מפתחות מותרים
 4. לאחר הגדרת המשתמש הראשונית, יש להגדיר את הכרטיס שלו כרגיל בארון (כדי שיוכל להחזיר מפתחות עם הכרטיס).
 5. כאשר המשתמש מוגדר, עליו לבצע את הפעולות הבאות כדי להחזיר מפתח:
  העברת הכרטיס מול הארון
  לחיצה פעמיים על כפתור 8 (חץ למטה) עד לפקודה "RETURN KEYS"
  לחיצה על ENT לאישור הפעולה
  לחיצה על 1 + ENT (מענה לשאלה "כמה מפתחות ברצונך להחזיר")
  פתיחת דלת הארון והחזרת המפתח
אין תוצאות