שינוי ידני של מצב המפתח ארון באמצעות עריכת מאגר המידע

השלבים:
  1. עליכם להכיר את אופן שינוי הערכים והגישה לטבלאות בסיס הנתונים שלכם.
  2. עליכם להיות בעלי הרשאות עריכה של טבלאות בשרת הMySQL שלכם.
  3. הכנסו לטבלת "cars"
  4. שנו את הערכים בשדות "keyStatus", "keyInRide", "rday_time_off" ל(Null) (ראו צילום מסך).
  5. או באמצעות הפקודה: UPDATE cars SET keyStatus=NULL,keyInRide=NULL,rday_time_off=NULL WHERE ccode=33;
אין תוצאות