פעולות בתצוגת סידור


לחיצה על לוגו הסדרן או הצגת הסידור מחזירה אתכם מכל מקום לדף הראשי לאחר הכניסה המזוהה (תצוגת סידור היום ותצוגת ההזמנות הקרובות שלכם).


מאפשרת להוסיף הזמנה עתידית למערכת, או ביצוע רצף הזמנות עתידיות. ההזמנה תחכה לאישור מנהל המערכת לפני שהיא תופיע בסידור היומי המתאים.


תצוגת רשימת ההזמנות הקיימות שלכם, ואפשרויות העריכה והניהול שלהן.


מאפשר לצאת מהמערכת כך שהמשתמש הבא בעמדה יצטרך להקיש את סיסמתו לכניסה.


הכפתור מאפשר הגדלת הכתב בתצוגת הסדרן.

מידע נוסף:אין תוצאות