החלפת כרטיס CPU לארון

ארונות המפתחות מזוהים ונבדלים אחד ממשנהו באמצעות מספר מזהה המוטבע בשבבי כרטיס עיבוד הנתונים הראשי (CPU).
לכל ארון יש כרטיס CPU אחד בלבד (גם אם לארון מורכבים אחד או יותר ארונות משנה), ועל גביו נשמר כל המידע החשוב כגון המפתחות, המשתמשים, זיהוי קורא הכרטיסים של כל משתמש, וזכויות לקיחת המפתחות של כל משתמש.

במידה ובשל תקלה יש צורך להחליף את כרטיס הCPU, יש 2 שלבים עיקריים הנדרשים לאחר ביצוע ההחלפה:
 1. שינוי מספר הארון בהגדרות KP בעמדות המחשב.
  • תוכנת השליטה על הארון KEYPRO מתקשרת עם הארון ומזהה אותו באמצעות המספר הייחודי לכל CPU. כאשר מחליפים כרטיס, יש לשנות את הגדרת המספר בתוכנה, כדי שתדע לתקשר עם הכרטיס החדש בארון.
  • את מספר הזיהוי של הכרטיס החדש ניתן להשיג באמצעות קריאתו ממדבקה שעל הכרטיס (קוד בן 6 ספרות בד"כ), או באמצעות הפעלת הארון>כניסה עם חשבון ניהול 0000>Main menu>Utilities>Identify
  • במחשב עם KP יש להפעיל את התוכנה, להכנס ל"הגדרות KEYWATCHER" ובלשונית "תקשורת" למלא את המספר החדש.
 2. ביצוע שחזור של נתוני המערכת מגיבוי.
  • לאחר הגדרת סעיף 1, ניתן להשתמש בנתונים השמורים בDATABASE של העמדה בעלת הנתונים העדכניים ביותר, על מנת לעדכן את הארון החדש בנתונים הישנים.
  • יש להפעיל KP, וללכת לסעיף DATABASE. יש להפעיל את הפונקציה "שלח בסיס נתונים". פעולה זו תשלח את נתוני המפתחות המוגדרים, המשתמשים והרשאותיהם, ומידע קורא הכרטיסים של כל משתמש אל הארון.
  • שימו לב שעל מנת לבצע את השליחה תדרשו למלא שם משתמש וסיסמת ניהול. כל CPU חדש מגיע מוגדר עם החשבון 0000 0000 כמנהל. לאחר ביצוע שליחת הנתונים, חשבון זה בד"כ מוסר, משום שהוא אינו קיים ברשימות הישנות.
  • אם הפעולה בוצעה כראוי, תוכלו לבדוק זאת באמצעות נסיונות הזדהות בפני הארון עם חשבונות משתמש ישנים, וביצוע נסיונות לקיחה והחזרת מפתחות.
  • שימו לב שבד"כ בשלב של הזדהות מנהל ראשונית בפני ארון חדש, תעלינה התראות בנוגע לשגיאות הכנסת מפתחות שאינם מזוהים (כל המפתחות הישנים והבלתי מזוהים מבחינת הארון החדש, שהיו קיימים בארון בעת הפעלתו המחודשת). יש לבטל התראות אלה.
 3. עדכון נתוני התאריך והשעה בארון.
  • קריטי לעדכן את התאריך והשעה בארון, כדי לאפשר מעקב פעילות רלוונטי, וביצוע מדוייק של הרשאות מוגדרות בזמן.
  • באמצעות KP ניתן לעדכן בקלות את התאריך הנוכחי בארון, אך ניתן לבצע פעולה זו גם ישירות במסך הארון עצמו באמצעו כניסה לניהול>ראשי>הגדרות>זמן ותאריך.
  • עם KP ניתן לסנכרן את השעה מהמחשב, עם השעה בארון באמצעות כפתור "פעולות">"הגדרת ארון">"תאריך".
  • יש לקבוע את פורמט התאריך על European1


הגדרות נוספות שעשויות להיות נדרשות לאחר אתחול מערכת בשל החלפת CPU:

 1. הגדרת קורא כרטיסים לארון: בארון עצמו כניסה לניהול>הגדרות>הגדרות קורא כרטיסים>אשר קורא כרטיסים>בחירת סוג הקורא המתאים לפורמט הקורא המחובר (בד"כ הסוג הראשון wiegand יימצא מתאים)
אין תוצאות