מודול מצב מפתחות - שינוי נמענים

שימו לב! זהו מדריך המפרט רק חלק מהמדריך הכולל בנוגע להתקנת מודול מצב מפתחות

הגדרת הדוחות לשליחה
  1. http://localhost/cabinet/Reference/Employes.php ניהול הנמענים. נא לא למחוק נמענים אפשריים, משום שקשה להוסיף נמען חדש. במקום זאת, ניתן להחליף נמען קיים בנמען חדש, באמצעות שינוי שם הנמען וכתובת המייל שלו. בכל מקרה זה לא מזיק שיש יותר נמענים ברשימה, משום שקיומו של נמען ברשימה זו לא מביא לשליחת מייל, אלא רק אם הוא מוזכר ברשימת המיילים הנשלחים.
  2. http://localhost/cabinet/Reference/SchedualeMail.php רשימת המיילים הנשלחים. יש לבחור נמען מרשימת הנמענים האפשריים, ולהגדיר את מועד שליחת המייל אליו. שימו לב שחייבת להיות התאמה (על הדקה!) בין מועדי השליחה בטבלה זו, ובין זמן פעולת המשימות המתוזמנות המוגדרות על המחשב של מנהל הארון. במידה ורוצים להגדיר מייל חדש, הכי פשוט הוא לוודא שמועד השליחה זהה למייל שכבר הוגדר בעבר ברשימה.
אין תוצאות