"סל ביניים" ביומן ארגוני

כדי לאפשר "סל ביניים" ביומן, יש לערוך את אחד המקומות ביומן. ניתן להגדיר עבור חלק מהמקומות שיש להם את תכונת סל הביניים, ולאן תשלחנה ההודעה בנוגע להזמנה חדשה עבור מקום זה.איך מבצעים חיפוש אחר ארועים שנוספו לסל הביניים


איך מאשרים ארוע לתצוגה (הוצאה מסל הביניים)

אין תוצאות