חיפוש רשומות הנמצאות בארכיון

רקע:
  • "ארכיון"- רשומות הנמצאות במצב "ארכיון" גלויות רק למנהל מערכת ומופיעות רק כאשר מנהל מערכת מבצע חיפוש מיוחד.
  • "סל ביניים" - רשומות הנמצאות במצב "סל ביניים" גלויות רק למנהל מערכת ומופיעות רק כאשר מנהל מערכת מבצע חיפוש מיוחד. בד"כ כאשר מישהו שאינו מנהל מוסיף פריט למאגר, הרשומה תכנס למצב "סל ביניים" באופן אוטומטי, ותוצא משם רק לאחר עריכה חוזרת ע"י מנהל.

*האפשרות להפעיל במאגר כלשהו את תכונת "ארכיון" ו"סל ביניים" תלויה בהגדרות המופעלות בעת הקמת המאגר, ולא מופעלות בכל המאגרים.

העברת פריט לארכיון
  • שדה "ארכיון" הוא שדה מיוחד מסוג תאריך. הרשומה לא תופיע בחיפוש כללי באתר ברגע שהתאריך הרשום בשדה זה יתקיים. למשל אם לרשומה כלשהי רשום בשדה "העבר לארכיון בתאריך" הערך "1/1/2015", אזי החל מתאריך זה, הרשומה כבר לא תופיע באתר (פרט למנהלים המבצעים חיפוש מיוחד).
  • במידה ורוצים להסתיר רשומה כלשהי באופן מיידי, פשוט ממלאים לה בשדה "ארכיון" את התאריך של היום, וכך החל מהיום רשומה זו לא תופיע באתר.

הוצאת פריט מסל הביניים
  • שדה "סל ביניים" הוא שדה מיוחד מסוג תאריך. הרשומה לא תופיע בחיפוש כללי באתר כל עוד התאריך הרשום בשדה זה אינו מתקיים. למשל אם לרשומה כלשהי רשום בשדה "פרסם באתר בתאריך" הערך "1/1/2015", אזי רק החל מתאריך זה, הרשומה תופיע באתר (פרט למנהלים המבצעים חיפוש מיוחד). רשומות ללא ערך בשדה "סל ביניים" לא תופענה באתר כל עוד לא ממלאים להן תאריך בשדה זה.
  • במידה ורוצים להציג רשומה כלשהי באופן מיידי, פשוט ממלאים לה בשדה "סל ביניים" את התאריך של היום, וכך החל מהיום רשומה זו תופיע באתר.

חיפוש אחר רשומות בארכיון או בסל הביניים
  • כאשר מנהלי מערכת נכנסים לטופס החיפוש במאגר, מופיעה להם האפשרות להציג את שדות המערכת (ראו צילום מסך).
  • כדי לחפש אחר רשומות ארכיון במערכת, ניתן לבחור את המצב המתאים המופיע ליד שדה "ארכיון".
  • באופן דומה ניתן לחפש אחר רשומות שבסל הביניים.
  • שימו לב לא לבצע חיפוש המכיל סתירה פנימית, משום שבד"כ אין רשומות הנמצאות גם בסל הביניים וגם בארכיון (אם כי זהו מצב אפשרי). כדי לבצע חיפוש עבור כל הרשומות במערכת (תהיינה בסל הביניים, לתצוגה באתר או בארכיון), יש לבחור את המצב "הכל" בשני השדות".
אין תוצאות