הגדרת המחשב כעמדה ציבורית

יש לחזור על פעולה זו בכל פעם שנמחק זכרון המטמון של הדפדפן, או כאשר מחליפים תוכנת גלישה לשימוש עם אתר "סידור רכב".
  1. הכנסו לאתר סידור הרכב עם סיסמת ניהול
  2. עברו לסעיף "הגדרות כניסה", ואח"כ ל"הגדרות עמדה".
  3. סמנו את התכונות הבאות המשמעותיות לנושא הגדרת עמדה ציבורית: "עמדה ציבורית" ו(במידה ויש לכם ארון חכם)את "ארון חכם".
אין תוצאות