הקמת ניוזלטר אוגר


הקמת ניוזלטר חדש
 1. יש לפתוח ניוזלטר חדש (להגדיר לו כותרת ותאריך) באמצעות לחיצה על כפתור ההוספה שבראש רשימת הניוזלטרים הקיימים.
 2. בנוסף על הגדרת כותרת הניוזלטר, ניתן להגדיר תמונה כלשהי שתופיע בראש הניוזלטר הנשלח (זו אמורה להיות תמונה מאד רוחבית ונמוכה), וטקסט ראשוני. שדות אלה אינם חובה.
 3. בשלב זה הקפידו לסמן את סטטוס הניוזלטר כ"בבניה", על מנת שלא יופיע לגולשים ברשימת הניוזלטרים באתר.
 4. יש לשמור את הגדרות הניוזלטר החדש באמצעות לחיצה על "שמור וערוך", משום שיש להפעיל מנגנון באחורי הקלעים שיאפשר את הצגת ההכתבות בתוך הניוזלטר.

הגדרת מציג כתבות

 1. לאחר שמירה ראשונית של הניוזלטר, יופיע אזור "יצירת מציג כתבות" בתחתית הטופס. יש ללחוץ בפנים על כפתור "הוספה", ולשמור את המציג.
 2. לאחר סיום הקמת מציג הכתבות החדש, ניתן לעבור לשלב הוספת הכתבות שתופענה בניוזלטר (בהמשך המדריך>)
הגדרת הכתבות המופיעות בניוזלטר
 1. בתוך טופס עריכת הניוזלטר, תופיע כעת חלונית "כתבות במידעון זה". בשלב זה החלונית ריקה, משום שעדיין לא הגדרנו אף כתבה עבור המידעון החדש.
 2. נוסיף כתבה חדשה באמצעות לחיצה על כפתור הוספת הכתבה שבתוך החלונית.


 3. ניתן להציג כתבות בניוזלטר עם תמונה (רצוי מאד רחבה ונמוכה) מעל לכיתוב, או תמונה קטנה מימין לכיתוב.
 4. ניתן למלא כותרת לכתבה שתופיע בראש כתבת הניוזלטר. אי מילוי שדה "כותרת" תגרום לאי הצגת כותרת לכתבה בניוזלטר.
 5. מילוי תוכן הכתבה. מאד מומלץ שלא לעצב את הכיתוב בתוך כתבות הניוזלטר, או להדביק תוכן מעוצב מוורד (ראו פירוט במדריך נפרד). זאת משום שתוכנות המייל השונות מקבלות כל עיצוב בצורה שונה, וחשוב לשמור על האחידות ועל תצוגה נאותה של ניוזלטר.
 6. ניתן להוסיף קישור שיופיע בתחתית כתבת הניוזלטר, באמצעות מילוי כתובת וכותרת בשדה "קישור להמשך".
 7. ניתן להגדיר את סדר הופעת הכתבות בניוזלטר באמצעות הגדרת מספר בשדה זה. כתבה עם מספור 015 תופיע לפני כתבה עם מספור 230 וכד'.
 8. בסיום מילוי תוכן הכתבה, יש לשמור אותה באמצעות כפתור השמירה שבתחתית טופס עריכת הכתבה, לאחר השמירה היא אמורה להופיע בחלונית "כתבות במידעון זה".
 9. לאחר יצירה של חלק מהכתבות, ניתן לצפות בתצוגת הניוזלטר באמצעות לחיצה על כותרת הניוזלטר החדש שיצרתם (הוא עדיין בבניה), ברשימת הניוזלטרים באתר.
הרשמת מנויים לקבלת ניוזלטר
 1. באתר מופיע קישור המאפשר לגולשים להרשם לקבלת הניוזלטר. כל המעונין יכול למלא את פרטיו ולציין האם הוא מעוניין לקבל מידע מהאתר. קישור לרשימת מי שכבר נרשם וציין שהוא מעוניין
שליחת נסיון של הניוזלטר לכתובת מסויימת
 1. לאחר שבניוזלטר מופיעות כל הכתבות המתאימות והוא מוכן לבדיקה, ניתן לערוך את הניוזלטר (מתוך הקישור לרשימת הניוזלטרים, ולחיצה על כפתור "עריכה" שמופיע משמאל, בשורה של הניוזלטר החדש), ולהוסיף כתובת לבדיקה בשדה "מייל לבדיקה". שימו לב להשאיר את הניוזלטר בשלב זה בסטטוס "בבניה (מוסתר)" כי הוא עדיין לא מוכן להצגה.
 2. במצב זה תוך כמה דקות יישלח הניוזלטר לכתובת שצויינה באופן אוטומטי, לטובת בדיקת מראה הניוזלטר.
 3. עריכה ושמירה חוזרת של הניוזלטר, תשלח דוגמא חוזרת לכתובת שצויינה, כך זה ימשיך כל עוד יש כתובת בשדה "מייל לבדיקה".
שליחת הניוזלטר למנויים
 1. לאחר שבניוזלטר מופיעות כל הכתבות המתאימות והוא מוכן וביצעתם שליחת נסיון למייל שלכם, יש לערוך את סטטוס הניוזלטר, ולהעביר אותו למצב "שלח למנויים".
 2. במצב זה תוך כמה דקות יישלח הניוזלטר למנויים באופן אוטומטי, לכן חשוב להקפיד כי לא תעשה שמירה חוזרת של הניוזלטר בשלב זה, אזי המנויים יקבלו את הניוזלטר פעם נוספת!
הוספת הניוזלטר לרשימת הניוזלטרים המופיעים באתר
לאחר ביצוע שליחה מוצלחת, יש לערוך את הניוזלטר (מתוך הקישור לרשימת הניוזלטרים, ולחיצה על כפתור "עריכה" שמופיע משמאל, בשורה של הניוזלטר החדש) ולשנות את הססטוס שלו ל"הצג באתר". כך הניוזלטר יופיע ברשימת הניוזלטרים המופיעים באתר. קישור לניוזלטרים לתצוגה

אין תוצאות