סדרן - מדריך גרסת Legacy

הכנת סידור:
כללי:
הכנת הסידור אפשרית לאחר סיום כל הגדרות המערכת, וביצוע הזמנות ע"י המשתמשים.

ביצוע הזמנות:
כאשר מנהל הסידור מעונין לבצע הזמנה (לדוגמה, כזו שהגיעה טלפונית או על פתק) ניתן להזין את ההזמנה באמצעות תפריט הניהול – ביצוע הזמנה. ההזמנה נעשית בדיוק כמו הזמנה של משתמש רגיל, כאשר יש אפשרות לבחור מתוך הרשימה את שם המזמין ושם הנהג מרשימת הנהגים. ברירת המחדל למזמין היא – מנהל הסידור.
לתשומת לב: רצוי לא לבצע הזמנה בשם "מנהל הסידור", כדי לאפשר למזמין המקורי לערוך את הזמנתו בעצמו.
שיבוץ ידני:
לשיבוץ הזמנות בודדות או הכנת סידור באופן ידני יש לבחור מהתפריט העליון: סידור – שיבוץ ידני. יש לבחור תאריך (או טווח תאריכים), וללחוץ "הבא".
יוצג סידור ריק. אם ישנן נסיעות ששובצו לפני כן (לדוגמה: נסיעה של מספר ימים ברצף) הן יוצגו בסידור.

לגבי כל הזמנה ניתן לראות את הפרטים הבאים:


ניתן לבצע מספר פעולות על כל הזמנה:
הערת סדרן: ניתן לכתוב הערה למזמין
צפיה בפרטים: ניתן לצפות בפרטי ההזמנה המלאים והמקוריים.
עריכה: עריכת ההזמנה (שימושי לשינוי זמן או כל שינוי אחר בפרטי ההזמנה).
מחיקה: מחיקת הזמנה, לאחר המחיקה אין אפשרות לשחזר!.
לאחר צפיה או עריכת ההזמנה ניתן לשבץ אותה באחת משתי דרכים:
A – שיבוץ אוטומטי, ישבץ את הנסיעה לרכב הפנוי המתאים הראשון (לפי ההגדרות בהזמנה).
M – שיבוץ ידני,יציג חלון ובו פרטי ההזמנה (לצפיה בפרטים מלאים יש ללחוץ על הסמלון מימין למעלה).
בלחיצה על הרשימה: רכב, ניתן לצפות ברשימת המכוניות, המכוניות הפנויות בטווח הזמן המבוקש מודגשות.
לשיבוץ ההזמנה יש לבחור רכב וללחוץ על כפתור "לשבץ הזמנה". ההזמנה תשובץ ויחזור מסך הסידור + רשימת ההזמנות.
נעילת הסידור ופרסומו:
עם סיום השיבוץ, ניתן לנעול אותו וכך להציג אותו לציבור. ניתן לבחור בין הצגה בלבד, לבין הצגה ועדכון. במצב הצגה ועדכון משתמשים יכולים לערוך את הנסיעות שהזמינו, וכן להרשם לנסיעה ברכב, בזמן שאיננו משובץ לנסיעה אחרת.
יש לסמן את מצב הנעילה הרצוי וללחוץ עדכון.
בנוסף, ניתן לשלוח הודעות דואל למזמינים שהזמנתם שובצה ולאלה שהזמנתם לא שובצה. כפתור "שלח עדכונים" שולח הודעות דואל על שיבוץ\אי שיבוץ הזמנות. נוסח ההודעות ניתן לשינוי בסעיף הגדרות גלובליות – הערה בדוא"ל לשיבוץ.
גרסת הדפסה:
ניתן להדפיס את הסידור כרשימת נסיעות ממוינת לפי נהגים או לפי מכוניות
כמו- כן, ניתן להדפיס הודעות על שיבוץ/אי-שיבוץ במקום או בנוסף למשלוח בדואר. הנוסח יהיה
זהה לנוסח הודעת הדואל.
שיבוץ אוטומטי
שיבוץ אוטומטי - הסבר כללי על צורת העבודה:
אופציית השיבוץ האוטומטי מתבססת על 5 פרמטרים, מתוכם שלושה מוגדרים ע"י מנהל הסידור:
ערכים אפשריים (דוגמה בלבד): פרמטר
הכרחי, רצוי מאוד, רצוי דחיפות
יותר מ 250 ק"מ, 100 – 250, 20 – 100, באזור מרחק
פרטי, עבודה, בריאות, נופש סוג נסיעה
שני הפרמטרים הנוספים הם זמן ביצוע ההזמנה וזמן תחילת הנסיעה המבוקש.
לכל פרמטר ניתן לקבוע ערכים אפשריים, כאשר לכל ערך ישנו קוד עדיפות
דוגמה:
סוג נסיעה פרמטר: מרחק פרמטר: דחיפות פרמטר:
קוד עדיפות ערך קוד עדיפות ערך קוד עדיפות ערך
1 בריאות 1 250+ 1 הכרחי
2 עבודה 2 100 – 250 2 רצוי מאוד
3 נופש 3 20 – 100 3 רצוי
4 פרטי 4 באזור 4 לא חובה
כאשר מופעלת אופציית שיבוץ אוטומטי, נסרקות כל ההזמנות במערכת לאותו יום, וממוינות לפי סדר:
ההזמנות אשר סומנו כ"חובה" בתיבת הסימון המתאימה (כחול) במסך שיבוץ אוטומטי יהיו ראשונות לשיבוץ. לאחר מכן ממוינת הרשימה לפי הפרמטר שסומן ראשון בסדר העדיפויות. אם לדוגמה הפרמטר הראשון בסדר העדיפויות הוא "דחיפות" יופיעו ראשונות ההזמנות שעבורן סומן דחיפות = הכרחי, אח"כ רצוי מאוד וכו'. בשלב זה עדיין ישנן הזמנות שוות ערך (לדוגמה: כל ההזמנות שעבורן דחיפות = הכרחי). הזמנות אלו ימוינו לפי פרמטר השני שנקבע, וכן הלאה עד למיון כל רשימת ההזמנות.
לאחר סיום המיון, ישובצו ההזמנות לפי הסדר, לרשימת כלי הרכב. כלי הרכב יוקצו לפי סדר הקוד שלהם (נקבע בעת הגדרת הרכב) הקטן ביותר – ראשון.
ביצוע שיבוץ אוטומטי:

ע"מ להפעיל שיבוץ אוטומטי יש לבחור סידור – שיבוץ אוטומטי. יש לבחור תאריך או טווח תאריכים שאותו רוצים לשבץ.
עם בחירת התאריך ולחיצה על הבא תופיע רשימת ההזמנות לתאריך\ים שנבחר\ו

ניתן לצפות בפרטים של כל הזמנה, כמתואר בפרק שיבוץ ידני, וכן לבצע פעולות על כל הזמנה: עריכה, מחיקה, תוספת הערה וכו'.
הנחיות שיבוץ:
יש לסמן את הנחיות השיבוץ לכל הזמנה.
חובה (תכלת): הזמנות אלה יהיו ראשונות לשיבוץ ע"י המערכת.
אוטומטי (ירוק ): הזמנות אלו ישובצו עפ"י הפרמטרים וסדר העדיפויות שהוגדרו ע"י מנהל המערכת (ראו הסבר לגבי שיבוץ אוטומטי). הזמנה שאושרה תקבל סימון זה כברירת מחדל.
ידני (צהוב): המערכת תתעלם מהזמנות אלו אך הן יוסיפו להופיע ברשימת ההזמנות לשיבוץ.
לא לשיבוץ (אדום): כך יסומנו הזמנות שלא אושרו עד תאריך אחרון לאישור ההזמנות. המערכת תתעלם מהזמנות אלו והן לא יופיעו יותר ברשימת ההזמנות במצב שיבוץ ידני. (יופיעו בשיבוץ אוטומטי בלבד).

אין תוצאות