ניהול הזמנות ונסיעות

זכויות מיוחדות של מנהל בטופס הזמנה ועריכת נסיעה:
  1. מנהל יכול להסיר נסיעה קיימת משיבוץ, ולהחזיר אותה למצב "ממתינה לשיבוץ".
  2. מנהל יכול 
  3. תכונת שחרור אוטומטי מגדירה כי במידה ומישהו לא לקח את המפתח אחרי X זמן, הנסיעה מתקצרת, ואחרים יכולים לשבץ את עצמם בזמן שהתפנה.
    אצלכם מוגדר (ב"הגדרות">"ארון מפתחות">"כאשר מפתח לא נלקח, הנסיעה נמחקת אחרי") שאחרי 60 דקות שהמפתח לא נלקח, הנסיעה תתפנה.
    מנהל מערכת יכול להגדיר עבור נסיעות מסויימות (באמצעות סימון "ללא שחרור אוטומטי"), שהנסיעה לא תשתחרר. למשל במקרים והוא יודע שמדובר בהזמנה חשובה, ושקיימת סבירות שהנהג לא ייקח את המפתח בזמן.

בשני המקרים תופיע חלונית הוספת ההזמנה בדומה למה שמופיע בהמשך, ההבדל הוא שהוספת הזמנה באמצעות לחיצה על מקום פנוי בסידור, תציג את החלונית עם פרטי הזמן והרכב בהתאם למיקום שלחצתם על הסידור.


הוספת הזמנה
 שינוי גודל התצוגה  
  :שם המזמין: אבגד הוזחט      שם הנהג
:סוג ההזמנה
     מיום    עד יום
:      עד שעה : משעה


סוג רכב         רכב מועדף
דחיפות        לחיוב          מרחק:        סוג נסיעה
מספר נוסעים:   טרמפיסטים:     יעד:
:הערות
            

אין תוצאות