עדכון סיסמא עבור מודול מצב מפתחות

  1. הפעילו את תוכנת "מתזמן המשימות Task Scheduler" (אייקון של שעון בSTART)
  2. באחת מתיקיות המשימות המוגדרות אמורות להופיע 2 משימות מתוזמנות (אולי בתיקיית MIGVAN או WPD) בשם "LoadDatabase", וגם את "SendCabinetMail2"
  3. יש לערוך כל אחת מהן, ולעדכן את סיסמת המשתמש. נעשה זאת באמצעות לחיצה כפולה על שם המשימה (ראו צילום מסך:


  4. כל שיש לעשות הוא לשמור את הפרטים (לחיצה על אישור מספיקה), והמערכת תבקש שתעדכנו את סיסמת המשתמש.
  5. יש לחזור על הפעולה עבור 2 המשימות ("LoadDatabase", "SendCabinetMail2"), ובמידה ויש יותר ממשימה אחת מאותו סוג, יש לחזור על הפעולה עבור כל מופע של המשימה.
אין תוצאות